Víte, proč je důležité u dětí rozvíjet kreativitu?

Kreativita je schopnost přemýšlet mimo zaběhlé cesty a hledat nové a neotřelé způsoby řešení problémů. Rozvíjení této schopnosti je pro děti velmi důležité a může mít pozitivní dopad na celkový rozvoj dítěte.

V tomto článku se budeme zabývat otázkou, proč je důležité u dětí rozvíjet kreativitu a jak toho dosáhnout. 

Co je kreativita a jak se projevuje u dětí?

Kreativita zahrnuje schopnost přicházet s novými a neotřelými nápady a řešeními, a to buď v rámci určitého problému nebo úkolu, nebo při tvorbě něčeho nového. Kreativní člověk dokáže vidět věci z jiné perspektivy a najít řešení, které by jinak bylo přihlédnuto. 

U dětí se kreativita projevuje různými způsoby, a je neodmyslitelně spojená s jejich představivostí. Některé děti se projevují kreativitou při hře, kdy vymýšlejí nové scénáře a situace. Jindy se projevují děti kreativitou při kreslení, malování nebo vymýšlení pohádek. Některé děti rády vynalézají nové hry a zábavu, zatímco jiné si tvoří z různých materiálů a vymýšlejí nové věci.

pexels-cottonbro-3662667-2_small

Existuje mnoho forem projevu kreativity u dětí. Například:

  • Hra: Děti při hrách vytváří vlastní scénáře, situace i různé charaktery a povahy postav. Skvěle se kreativita může projevovat také při stolních her, kdy se děti dobře soustředí na řešení problémů a úkolů. Obojí podporuje fantazii a vynalézavost.
  • Umělecké aktivity: Kreslení, malování, vymýšlení pohádek nebo tvoření z různých materiálů jsou činnosti, které podporují kreativitu u dětí. Tyto aktivity nejen stimulují fantazii, ale rozvíjí u dětí i jemnou motoriku a estetické cítění dětí.
  • Vynalézání: Některé děti mají rády vymýšlení nových her, hraček či přemýšlí, jak vylepšovat ty, co už mají. Tento druh aktivity podporuje dětskou zvídavost, vynalézavost, a také inovativní přístup. 
  • Řešení problémů: Děti se často setkávají s různými problémy a situacemi, které musí řešit. Kreativita je velmi užitečná při hledání nových řešení a překonávání překážek.

Projevy kreativity mohou být užitečné a motivující pro rodiče i učitele. Díky tomu lze brzy odhalit spousta talentů, a díky tomu se ve výchově dítěte dá tento talent dále rozvíjet a podporovat dítě v jeho schopnostech, které mu jdou. 

Je třeba podotknout, že rozvíjení kreativity u dětí by mělo být důležitou součástí výchovy a vzdělávání. Kreativita je klíčovou schopností pro úspěšný a šťastný život a měla by být podporována od útlého věku.

Důležitost rozvoje kreativity u dětí

Důležitost rozvoje kreativity u dětí je nezpochybnitelná. Kreativita má pro děti mnoho výhod a klíčových vlivů na jejich rozvoj. Zde se podíváme na některé z nich.

Kreativita má pozitivní vliv na vývoj dítěte a jeho budoucí život

Děti, které mají možnost rozvíjet svou kreativitu, mají tendenci být více samostatné, inovativní a schopné se adaptovat na nové situace. Kreativita také podporuje rozvoj kognitivních a emočních schopností dítěte, jako je například schopnost řešit problémy, komunikace s ostatními, rozvíjení empatie a sebevědomí

Výzkumy také ukazují, že děti, které mají možnost rozvíjet svou kreativitu, mají  tendenci být úspěšnější v akademických oblastech, jako je matematika, věda a jazyky. 

Kreativita podporuje dětskou představivost

Fantazie je důležitou součástí života a děti, které ji mají dostatečně rozvinutou, jsou schopny přemýšlet i mimo zaběhlé normy, hledat lepší nebo zábavnější řešení a cesty, což je pro život nedocenitelné. Mohou pak i v budoucnu být schopny pomáhat s vývojem kupředu v mnoha oblastech života i vědy. 

Kreativita podporuje i rozvoj sociálních schopností dětí. 

Děti se mohou učit spolupráci, komunikaci a výměně nápadů s ostatními lidmi. Díky tomu získávají sebevědomí, ale také se naučí naslouchat ostatním, učit se i od nich, a získají mnohem lepší schopnost sebereflexe, což je také rozhodně něco, co se jim v životě neztratí. 

Navíc získané sebevědomí a víru v sebe sama a své schopnosti jim už taky nikdo nevezme, a budou je tak snáz aplikovat ve svém dalším životě. 

Jak rozvíjet kreativitu u dětí?

Rozvíjení kreativity u dětí není nic složitého, a může to být zábava pro obě strany. Stačí chtít a vytvořit si pro to ten správný přístup i prostředí. Existuje mnoho způsobů, jak podpořit a rozvíjet kreativitu u dětí a následující tipy a triky vám v tom mohou pomoci!

Tipy a triky na podporu rozvoje kreativity u dětí:

  1. Poskytněte jim prostor: Dětem je třeba poskytnout prostor a čas pro kreativní myšlení. Poskytněte jim dostatek materiálů, jako jsou barvy, kousky látky, nůžky, lepidlo a papír a umožněte jim vytvářet a tvořit. Nespěchejte na ně, netlačte na ně. Každé dítě má své vlastní tempo, a na vás je jen spokojeně pozorovat jeho tvůrčí proces.
  2. Podporujte rozvoj jejich schopností: Děti povzbuzujte k experimentování a zkoušení nových věci. Nenechte je být omezovány strachem z chyby nebo neúspěchu, za jejich pokusy je chvalte a podporujte je v dalším snažení. Hodně jim to pomůže.
  3. Nabídněte různé aktivity: Nikdy nevíte, co všechno může děti nakonec zaujmout a chytit, jak se říká. Takže není třeba se omezovat třeba jen na kreslení nebo malování.
  4. Podporujte divergentní myšlení: Pobízejte děti, aby přemýšlely o věcech z různých úhlů pohledu, aby zkoušely nalézat i jiná řešení a cesty k danému problému či cíli. 
  5. Vytvářejte inspirativní prostředí: Vytvořte prostředí, které podporuje kreativitu a fantazii dítěte. Můžete například umístit na stěnu obrázky z jejich oblíbených pořadů nebo knížek, které je nejvíce ponoukají k vlastní tvorbě. A také pomáhá, když si v bytě vystavíte i jejich vlastní výtvory, aby věděli, že se vám jejich práce líbí, že má smysl, a že jste na ně pyšní. 
  6. Čtěte dětem: Skutečně neexistuje nic lepšího pro rozvoj dětské fantazie a slovní zásoby, než je čtení. Je to něco, co žádná televize nenahradí. V dětské mysli se během předčítání uchytí až o 50 % více slov než z prázdného koukání na televizi. I proto, že čtení s rodičem je často interaktivní, a malé dítě spíše reaguje na známý hlas svých blízkých, než na televizní vyprávění, kde ho od obsahu sdělení rozptylují pohybující se obrázky a barvy.

Způsobů a aktivit, které dětskou kreativitu rozvíjí a podporují, je skutečně spousta, a ve výsledku záleží hodně i na vaší vlastní fantazii. Malování a kreslení je samozřejmě základ, stačí, když dětem poskytnete dostatek papírů, tužek, pastelek, fixů, voskovek, kříd, vodovek či temper, a necháte je ponořit se do toho. Ne každé dítě však inklinuje zrovna k tomuto způsobu tvoření, což nijak nevadí. 

Dítě může třeba více inklinovat k tvoření hmatatelných věcí! I tam se fantazii meze nekladou, a je jedno, jestli to bude modelína, keramika pro děti, nebo jestli si s nimi na podzim nasbíráte kaštany a vybavíte se špejlemi. Navíc se stále vyrábí pestřejší a pestřejší druhy stavebnic, které fungují stejně dobře po celý rok. 

Přečtěte si: Jaká stavebnice je vhodná pro vaše dítko? 

Vymýšlení příběhů během her je taky krásná součást kreativního myšlení a představivosti. Děti si vytváří vlastní pohádky či dobrodružství, a to nejen při hraní s hračkami, ale i mezi sebou. Navíc k tomu můžete přispět i vy, můžete si s nimi sednout a vymýšlet s nimi jejich vlastní pohádku, kterou si spolu budete vyprávět, a můžete děti ponouknout i k tomu, aby si třebas vzali papír a pohádku během vymýšlení samy ilustrovaly! A nebo k ní tvořily kulisy, figurky, cokoliv, co jim bude blízké. 

Navíc k hraní si s panenkami může patřit i jeden další kreativní aspekt! A tím není nic jiného než oblečky. Děti baví vymýšlet vlastní kombinace, a často do oblékání panenek promítají i vlastní rozvíjející se vkus, začínají díky tomu definovat i sami sebe. A kdo ví, ti šikovnější mohou brzy začít i s vlastnoručně vyrobenými oblečky!

Inspirace: 

https://www.promrnousky.cz/hracky-pro-rozvoj-ditete/

https://www.testado.cz/nejlepsi-interaktivni-hracky/

Václav Brynda