Obchodní podmínky

Obchodní podmínky KONMES s.r.o.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností KONMES s.r.o. od 01.05. 2020. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je obchodní společnost KONMES s.r.o., se sídlem Hlávkova 676/17, 360 17, Karlovy Vary, IČ 26379287,DIČ Z26379287, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 16582 u Krajského soudu v Plzni a kupujícího (zákazník, spotřebitel). 

Provozovna: Závodu Míru 49, 360 17, Karlovy Vary

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).


Vymezení pojmů

Prodávající je obchodní společnost KONMES s.r.o., se sídlem Hlávkova 676/17, 360 17, Karlovy Vary, IČ 26379287, DIČ CZ26379287, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 16582 u Krajského soudu v Plzni. KONMES s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele
Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku". Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.


Dodací podmínky

 • Zboží skladem je odesíláno nejpozději následující pracovní den, pokud není s kupujícím domluveno jinak.
  · Zboží doručuje Zásilkovna (Zásilkovna – Z-point, DPD, Nejvýhodnější doručení na adresu a pro Slovensko Z-point, nejvýhodnější doručení na adresu) a Česká pošta (Balík Do ruky, Balík Na poštu, Balíkovna a Doporučený dopis)
  · O odeslání zásilky vás budeme informovat emailem.
  · Zboží je možno též vyzvednout osobně ve výdejním místě na adrese: Závodu Míru 49, Karlovy Vary,
  360 17 a to v době Po - Pá od 9:00 - do 16:00 (přestávka na oběd 11:00 - 12:00) a v So od 9:00 - 12:00 (v případě, že se koná kurz) je nutné si předem zavolat a vyzvednutí si domluvit

Cena

Jako cena při uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Cena je vždy konečná, včetně příslušné sazby DPH. V ceně zboží není započítáno dopravné (tato položka se může dle konkrétní objednávky lišit v závislosti na způsobu dopravy).

Platební podmínky pro Českou republiku

Zboží lze uhradit následujícími způsoby:

Bankovním převodem nebo platbou platební kartou přes platební bránu

 • Po odeslání objednávky Vám bude přidělen variabilní symbol, který uvedete při platbě bankovním
  převodem
 • Ihned po připsání částky ve výši kupní ceny + ceny za dopravu na náš bankovní účet č. 2700878243/ 2010 (pro Českou republiku) Vám bude obratem zasláno zboží:
 • 109,- Kč (poštovné) Česká pošta Balík do ruky - délka doručení 1-2 dny po odeslání balíku, (při objednání zboží v hodnotě celkem 1,- Kč - 1.499,- Kč - a do hmotnosti 10 kg) nad 1500,- je poštovné zdarma
 • 99,- Kč (poštovné) Česká pošta Balík na poštu - délka doručení 1-2 dny po odeslání balíku, (při objednání zboží v hodnotě celkem 1,- Kč - 1.499,- Kč - a do hmotnosti 10 kg) nad 1500,- je poštovné zdarma
 • 79,- Kč (poštovné) - Česká pošta - doporučený dopis - Tuto možnost zvolte, pokud budete objednávat zboží, které se vejde do obálky (maximální výška obálky do 5cm, hodnota zboží max. 1500,- Kč ) - délka doručení 2-4 dny
 • 69,- Kč (poštovné) Česká pošta - Balíkovna (při objednání zboží v hodnotě celkem 1,- Kč - 1.499,- Kč - a do hmotnosti 5 kg) - délka doručení 1-2 dny po odeslání balíku. Tato cena je stejná i u balíku, který je na dobírku (při objednání zboží v hodnotě celkem 1,- Kč - 1.499,- Kč - a do hmotnosti 5 kg) nad 1500,- je poštovné zdarma
 • 99,- Kč (poštovné) Zásilkovna – Z-point (při objednání zboží v hodnotě celkem 1,- Kč - 1.499,- Kč); hmotnost zásilky bude do 5 kg nebo součet rozměrů zásilky všech tří stran nepřesáhne 120cm. Standardní čas doručení je 3-5 pracovních dnů po vyzvednutí zásilky od dodavatele.
 • U objednávek Zásilkovna - Z-point, kde bude váha 5 - 10kg nebo rozměr balíku přesáhne součet rozměrů všech tří stran od 120 do 150cm  bude cena za poštovné 169,- Kč. Balíky těžší než 10kg nebo bude zásilka rozměrově větší než součet všech tří stran více než 150cm nejdou přes tuto společnost odeslat  zákazník bude předem informován
 • Objednávky s hodnotou zboží nižší jak 300,- Kč nelze odeslat na dobírku, pouze s platbou předem.
 • zdarma poštovné při objednání zboží v hodnotě celkem 1500,- Kč a více 

 Přepravní balení zboží (tzv. balné) je ve všech uvedených případech zdarma.

Dobírkou

Vybrané zboží Vám zašleme také na dobírku. Příslušnou částku zaplatíte přímo při převzetí zboží:

 • 109,- Kč (poštovné) + 45,- Kč (dobírka) Česká pošta-Do ruky, (při objednání zboží v hodnotě celkem 1,- Kč - 1.499,- Kč - a do hmotnosti 10 kg) nad 1500,- je poštovné zdarma - dobírka je 45,- Kč
 • 99,- Kč (poštovné) + 45,- Kč (dobírka) Česká pošta - Na poštu (při objednání zboží v hodnotě celkem 1,- Kč - 1.499,- Kč - a do hmotnosti 10 kg) nad 1500,- je poštovné zdarma - dobírka je 45,- Kč
 • 79,- Kč (poštovné) + 45,- Kč (dobírka) - Česká pošta - doporučený dopis - Tuto možnost zvolte, pokud budete objednávat zboží, které se vejde do obálky (maximální výška obálky do 5cm, hodnota zboží max. 1500,- Kč) dobírka je 45,- Kč
 • 69,- Kč (poštovné) Česká pošta - Balíkovna (při objednání zboží v hodnotě celkem 1,- Kč - 1.499,- Kč - a do hmotnosti 10 kg) nad 1500,- je poštovné zdarma Dobírka je 20,- Kč
 • 99,- Kč (poštovné) + 45,- Kč (dobírka) Zásilkovna – Z-point (při objednání zboží v hodnotě celkem 1,- Kč - 1.499,- Kč); hmotnost zásilky bude do 5 kg nebo součet rozměrů zásilky všech tří stran nepřesáhne 120cm. Standardní čas doručení je 3-5 pracovních dnů po vyzvednutí zásilky od dodavatele.
 • U objednávek Zásilkovna - Z-point, kde bude váha 5 - 10kg nebo rozměr balíku přesáhne součet rozměrů všech tří stran od 120 do 150cm  bude cena za poštovné 169,- Kč. Balíky těžší než 10kg nebo bude zásilka rozměrově větší než součet všech tří stran více než 150cm nejdou přes tuto společnost odeslat  zákazník bude předem informován
 • Objednávky s hodnotou zboží nižší jak 300,- Kč nelze odeslat na dobírku, pouze s platbou předem.
 • zdarma poštovné (dobírka bude účtována ve výši 45,-Kč resp.20,- Kč u Balíkovny) při objednání zboží v hodnotě celkem 1500,- Kč. Zásilkovna – Z-point, Česká pošta-balík do ruky, Balík na poštu a Balíkovna

Přepravní balení zboží (tzv. balné) je ve všech uvedených případech zdarma.

Hotově při osobním převzetí zboží na pobočce

V případě osobního převzetí zboží, není účtována doprava. Na výdejním místě (Závodu Míru 49, Karlovy Vary-Stará Role, 36017) je možné platit hotově nebo platební kartou (i bezkontaktně)

Nevýhody doručení doporučeného dopisu

 • Cena poštovného NEZAHRNUJE POVINNOST pošty volat a upozornit na termín doručení
 • Pošta má na doručení doporučeného dopisu 14 dní
 • Je vhodné pro zboží, které se vejde do obálky (maximální výška obálky do 5 cm, hodnota zboží max.
  1500,- Kč)

Podmínky pro doručení na Slovensko

 přepravní službou Zásilkovna – Z-point nebo Zásilkovna-nejvýhodnější doručení na adresu

 • Při zasílání na Slovensko je možné platit předem na eurový účet (není účtován žádný poplatek) nebo platební kartou přes platební bránu
 • Platba bude realizována v eurech na náš eurový účet:2100878266/2010
 • IBAN účtu: CZ4920100000002100878266
 • BIC kód: FIOBCZPPXXX
 • Vyčkejte prosím na instrukce k platbě, neplaťte předem bez vyzvání, musíme zkontrolovat skladovou dostupnost zboží
 • 4,- EUR (poštovné) Zásilkovna-Z-point při objednání zboží v hodnotě celkem 1,-EUR - 79,99,- EUR a do hmotnosti 5kg. U objednávek Zásilkovna - Z-point, kde bude váha 5 - 10kg nebo rozměr balíku přesáhne součet rozměrů všech tří stran od 120 do 150cm  bude cena za poštovné 5,- EUR. Balíky těžší než 10kg nebo bude zásilka rozměrově větší než součet všech tří stran více než 150cm nejdou přes tuto společnost odeslat  zákazník bude předem informován
 • Standardní čas doručení je 3-5 pracovních dnů po vyzvednutí zásilky od dodavatele
 • 6,- EUR (poštovné) Zásilkovna – nejvýhodnější doručení na adresu do hmotnosti do 5 kg. U objednávek Zásilkovna - Z-point, kde bude váha 5 - 10kg nebo rozměr balíku přesáhne součet rozměrů všech tří stran od 120 do 150cm  bude cena za poštovné 7,- EUR. Balíky těžší než 10kg nebo bude zásilka rozměrově větší než součet všech tří stran více než 150cm nejdou přes tuto společnost odeslat  zákazník bude předem informován
 • Standardní čas doručení je 3-5 pracovních dnů po vyzvednutí zásilky od dodavatele
 • zdarma poštovné při objednání zboží v hodnotě celkem 80,- Euro - Zásilkovna – Z-point, Zásilkovna - na adresu

 Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího papirada@papirada.cz .

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv: o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané mailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

Dárkové certifikáty

Dárkové certifikáty jsou ceninami vydávanými prodávajícím a uplatnitelnými pouze k nákupu u prodávajícího. Kód na certifikátu slouží k technickému způsobu realizace ceniny. V případě nedokončení nákupu či odstoupení od smlouvy ve 14denní lhůtě prodávající může vygenerovat kupujícímu náhradní kód. Případným vygenerováním nového kódu nedochází ke změně ceniny. Okamžik tržby z pohledu zákona o evidenci tržeb v případě platby dárkovým certifikátem nastává k okamžiku expedice zboží kupujícímu.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních   údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy papirada@papirada.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Tyto
obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. května 2020

 

 VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 Oznámení o odstoupení od smlouvy

 Zboží můžete vrátit na pobočce nebo zaslat na adresu:

KONMES s.r.o.

obchod Papíráda

Závodu míru 594/49

360 17, Karlovy Vary

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

____________________________________________________________________

 

Datum: __________________

 

Údaje zákazníka

Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele: ___________________________________

 

Adresa kupujícího spotřebitele: ____________________________________________

 

Kupní cena má být vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:

_____________________________________________________________________

 

 

Údaje o objednávce

Datum objednání zboží: _________________________________________________

 

Číslo prodejního dokladu: ________________________________________________

 

Číslo objednávky: _______________________________________________________

 

 

Podpis kupujícího spotřebitele

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

 

……………………………………………………………..

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________

Kontakt na internetový obchod Papíráda:

telefon - 739531166

E-mail - papirada@papirada.cz

KONMES s.r.o., se sídlem Hlávkova 676/17, 360 17, Karlovy Vary, IČ: 26379287, DIČ: CZ26379287, zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 16582

 ____________________________________________________________________________________________________________________________-

 

Reklamační list

 VAŠE ÚDAJE:

Jméno a příjmení:            ________________________________________________________

Ulice, čp.                             _________________________ Město a PSČ:     _________________________

Telefon:                              _________________________ e-mail:   _________________________

Číslo účtu:                           _________________________

 

REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ:                                                                Kód produktu: _______________________       

Číslo faktury (objednávky):         _______________ Datum nákupu:_______________________

Název zboží:                                      _________________________________________________

 

Předešlé opravy (kdy a proč):   ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Součástí zásilky je (součástky, díly...):     ________________________________________________________ ________________________________________________________

 

Důvod reklamace (kdy vznikla příčina, za jakých okolností...):

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ZÁSILKA MUSÍ OBSAHOVAT:

 • tento vyplněný reklamační list
 • vše, co jste vypsali jako součást balení
 • reklamované zboží

BALÍČEK POŠLETE na adresu provozovny:

KONMES s.r.o.

Závodu Míru 49

360 17 Karlovy Vary

Zboží zasílejte dobře zabalené, aby nedošlo k poškození při dopravě.

Zboží poslané na dobírku NEPŘEBÍRÁME a vrací se zpět odesílateli

 

Datum odeslání: _________________

 

Váš podpis: