Vzhledem k současné situaci v ČR jsme uzavřeli prodejnu. Výdejní místo objednaných zásilek a e-shop fungují dále. Z důvodu zákazu u některých přepravců jsme nuceni uzavřít možnost platit na dobírku. V tuto chvíli je možné platit převodem do banky nebo kartou a přímou platbou přes banku (služba ComGate). Děkujeme za pochopení a doufáme, že nám zůstanete věrni i přes stávající potíže.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky KONMES s.r.o. a Ochrana osobních údajů
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností KONMES s.r.o. od 21.03. 2019.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je obchodní společnost KONMES s.r.o., se sídlem Hlávkova 676/17, 360 17, Karlovy Vary, IČ 26379287,DIČ CZ26379287, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 16582 u Krajského soudu v Plzni a kupujícího (zákazník, spotřebitel).
Provozovna: Závodu Míru 49, 360 17, Karlovy Vary
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).
Vymezení pojmů
Prodávající je obchodní společnost KONMES s.r.o., se sídlem Hlávkova 676/17, 360 17, Karlovy Vary, IČ 26379287,DIČ CZ26379287, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 16582 u Krajského soudu v Plzni. KONMES s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele
Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.
Kupní smlouva
Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku". Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku
kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží
splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.
Dodací podmínky:
· Zboží skladem je odesíláno nejpozději následující pracovní den.
· Zboží doručuje Zásilkovna (Zásilkovna a GLS-pouze Slovensko) a Česká pošta (Balík Do ruky, Balík Na poštu, Balíkovna a
Doporučený dopis)
· O odeslání zásilky vás budeme informovat emailem.
· Zboží je možno též vyzvednout osobně ve výdejním místě na adrese: Závodu Míru 49, Karlovy Vary,
360 17 a to v době Po - Pá od 9:00 - do 16:00 (přestávka na oběd 11:00 - 12:00) a v So od 9:00 - 12:00 -
ve všech případech je nutné si předem zavolat
Cena:
Jako cena při uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání
zboží kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Cena je
vždy konečná, včetně příslušné sazby DPH. V ceně zboží není započítáno dopravné (tato položka se může dle
konkrétní objednávky lišit v závislosti na způsobu dopravy).
Platební podmínky pro Českou republiku
Zboží lze uhradit následujícími způsoby:
1) Bankovním převodem nebo platbou platební kartou přes platební bránu
 Po odeslání objednávky Vám bude přiděleno identifikační číslo, které uvedete při platbě bankovním převodem, jako variabilní symbol nebo je možné použít VS číslo vystavené faktury. Ihned po připsání částky ve výši kupní ceny + ceny za dopravu na náš bankovní účet č. 2700878243 / 2010 (pro Českou republiku) Vám bude obratem zasláno zboží:
- 109,- Kč (poštovné) Česká pošta - Balík do ruky (při objednání zboží v hodnotě celkem 1,- Kč - 1.999,- Kč - a do hmotnosti 10 kg) - délka doručení 1-2 dny po odeslání balíku
- 95,- Kč (poštovné) Česká pošta - Balík na poštu (při objednání zboží v hodnotě celkem 1,- Kč - 1.999,- Kč - a do hmotnosti 10 kg) - délka doručení 1-2 dny po odeslání balíku
- 69,- Kč (poštovné) - Česká pošta - doporučený dopis - Tuto možnost zvolte, pokud budete objednávat zboží, které se vejde do obálky (maximální šířka obálky do 5cm, hodnota zboží max. 1500,-. Kč ) - délka doručení 1-3 dny

- 69,- Kč (poštovné) Česká pošta - Balíkovna (při objednání zboží v hodnotě celkem 1,- Kč - 1.999,- Kč - a do  hmotnosti 10 kg) - délka doručení 1-2 dny po odeslání balíku. Tato cena je stejná i u balíku, který je na dobírku

- 75,- Kč (poštovné) Zásilkovna (při objednání zboží v hodnotě celkem 1,- Kč - 1.999,- Kč - a do hmotnosti do 5 kg) -Standardní čas doručení je 3 - 5 po vyzvednutí zásilky od dodavatele. Objednávky těžší než 5kg budou rozděleny do více balíčků do 5kg, poštovné na každý balík bude účtováno samostatně Zákazník bude předem informován. Zásilku můžete sledovat v reálném čase na internetu

- zdarma při objednání zboží v hodnotě celkem 2000,- Kč - poštovné Zásilkovna, Česká pošta - Balík Do ruky, Balík Na poštu a Balíkovna

Přepravní balení zboží ( tzv. balné ) je ve všech uvedených případech zdarma.

2) Dobírkou - Vybrané zboží Vám zašleme také na dobírku. Příslušnou částku zaplatíte přímo při převzetí zboží:

· 109,- Kč (poštovné) + 40,- Kč (dobírka) Česká pošta - Do ruky při objednání zboží v hodnotě celkem 1,- Kč - 1.999,- Kč
· 95,- Kč (poštovné) + 40,- Kč (dobírka) Česká pošta - Na poštu při objednání zboží v hodnotě celkem 1,- Kč -1.999,- Kč
· 69,- Kč (poštovné) + 40,- Kč (dobírka) - Česká pošta - doporučený dopis - Tuto možnost zvolte, pokud budete objednávat zboží, které se vejde do obálky (maximální šířka obálky do 5cm, hodnota zboží max. 1500,- Kč).
· 75,- Kč (poštovné) + 40,- Kč (dobírka) při objednání zboží v hodnotě celkem 1,- Kč - 1.999,- Kč - a do hmotnosti do 5 kg - poštovné Zásilkovna. Objednávky těžší než 5kg budou rozděleny do více balíčků, poštovné na každý balík bude účtováno samostatně - zákazník bude předem informován.
· doprava zdarma + 40,- Kč dobírka při objednání zboží v hodnotě celkem 2000,- Kč - poštovné Zásilkovna, Česká pošta, Zásilkovna DPD
Přepravní balení zboží (tzv. balné) je ve všech uvedených případech zdarma.

3) Hotově při osobním převzetí zboží na pobočce
V případě osobního převzetí zboží, není účtována doprava. Na výdejním místě (Závodu Míru 49, Karlovy Vary-
Stará Role, 36017) je možné platit hotově nebo platební kartou (i bezkontaktně)
Podmínky pro doručení na Slovensko přepravní službou GLS a Zásilkovna
· Při zasílání na Slovensko je možné platit pouze předem na eurový účet (není účtován žádný poplatek)
· Vyčkejte prosím na instrukce k platbě, neplaťte předem bez vyzvání, musíme zkontrolovat skladovou
dostupnost zboží
· Poštovné za každý balík do 20kg je účtováno ve výši 199,- Kč včetně DPH přepravce GLS. Objednávky
těžší než 20kg budou rozděleny do více balíčků do 20kg, poštovné na každý balík bude účtováno
samostatně
· Na zasílání na Slovensko se vztahují slevy na poštovném od výše objednávky od 2.000,- Kč a maximální
váze do 20kg . V tom případě je poštovné zdarma při použití přepravní služby GLS
· Poštovné za každý balík do 5kg je účtováno ve výši 119,- Kč včetně DPH přepravce
Zásilkovna. Objednávky těžší než 5kg budou rozděleny do více balíčků do 5kg, poštovné na každý balík
bude účtováno samostatně - zákazník bude předem informován. Na zasílání na Slovensko se vztahují
slevy na poštovném od výše objednávky od 2.000,- Kč a maximální váze do 5kg . V tom případě je
poštovné zdarma při použití přepravní služby Zásilkovna
· Doručení na Slovensko se doručuje do 3-5ti pracovních dnů.
· Platba bude realizována v eurech na náš eurový účet:
· 2100878266/2010
· IBAN účtu: CZ4920100000002100878266
· BIC kód:FIOBCZPPXXX
Nevýhody doručení doporučeného dopisu
· Cena poštovného NEZAHRNUJE POVINNOST pošty volat a upozornit na termín doručení
· Pošta má na doručení doporučeného dopisu 14 dní
· Je vhodné pro zboží, které se vejde do obálky (maximální šířka obálky do 5cm, hodnota zboží max.
1500,- Kč )
Práva z vadného plnění
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými
předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku). Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a
chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s
ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití
prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo
provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného
vzorku nebo předlohy, je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům
právních předpisů. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez
vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může
spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však
vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel
právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v
případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro
větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li spotřebitel od
smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci,
může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající
nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající
nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Právo z
vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud
kupující vadu sám způsobil. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží
v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc
byla vadná již při převzetí.
Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má
spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do
14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika
částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být
prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího
odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že
odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.:
Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel
využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.
Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na
adresu elektronické pošty prodávajícího papirada@papirada.cz . V případě, že kupující dle předchozích
odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky
představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží,
který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení
od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující
neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či
jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li
kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu
kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy
ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití
práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od
smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo
zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co
již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na
spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém
případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou
kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně
vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s
ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv: o poskytování služeb, jestliže byly
splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel
před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, o
dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k
němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i
zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o opravě nebo údržbě provedené v místě
určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných
oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v
případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a
zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci
informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.
Reklamační řád
obchodní společnosti KONMES s.r.o., se sídlem Hlávkova 676/17, 360 17, Karlovy Vary, IČ 26379287,DIČ
CZ26379287, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 16582 u Krajského soudu v Plzni (dále též jen
„KONMES“ nebo „Prodávající“).
I. Všeobecná ustanovení
Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na
spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za
vady (dále jen „reklamace“). Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek.
Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto
Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Zákazníkem internetového obchodu KONMES je
buď Kupující-spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen
“Kupující-spotřebitel“) nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své
podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující–podnikatel“). Kupující– spotřebitel a Kupující–podnikatel jsou dále
společně označováni jako „Kupující“. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své
podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů
dodává Kupujícímu výrobky nebo služby.
II. Odpovědnost Prodávajícího
Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá, že v době,
kdy Kupující Zboží převzal: má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti,
které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě
reklamy jimi prováděné,se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc
tohoto druhu obvykle používá,věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, bylali
jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,je věc v odpovídajícím množství, míře
nebo hmotnosti a, věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Ke Zboží je přikládán daňový doklad a k některým výrobkům záruční list. Není-li ke Zboží přiložen záruční list,
slouží k uplatnění reklamace daňový doklad.
III. Práva z odpovědnosti za vady Zboží
Zjevné poškození Zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti
do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto Zboží od dopravce převzít a o
zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje Prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje
neporušenost Zboží a kompletnost jeho příslušenství. Při osobním odběru Kupujícím, je okamžik převzetí Zboží
okamžikem přechodu nebezpečí škody na Zboží z Prodávajícího na Kupujícího. Jestliže Kupující Zboží
neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že
tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo Zboží již v době přechodu nebezpečí škody na Zboží. Pozdější
reklamace neúplnosti Zboží nebo vnějšího poškození Zboží nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat.
Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou. Reklamaci Zboží může
Kupující-spotřebitel uplatnit osobně na pobočce Prodávajícího (Závodu Míru 49, Karlovy Vary - Stará Role,
36017) nebo reklamované zboží zaslat přepravní službou na adresu KONMES s.r.o., Závodu Míru 49, Karlovy
Vary - Stará Role, 36017 . V případě, že Kupující bude zasílat Zboží Prodávajícímu přepravní službou, měl by ve
vlastním zájmu zabalit reklamované Zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu
vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. Zásilka by měla
obsahovat reklamované Zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii prodejního
dokladu, detailní popis reklamované závady a správné kontaktní údaje Kupujícího. Kupující je povinen
prokazatelným způsobem doložit, že Zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě nebo prodejně společnosti
KONMES.
Optimální je kopie dokladu o zakoupení Zboží a vyplněný reklamační list.
Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:
mechanickým poškozením Zboží prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje, živelnou katastrofou,
mechanickým poškozením prokazatelně nesprávným užíváním, užíváním v rozporu s návodem k použití nebo
pokyny uvedenými na obalu, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání, prokazatelně používáním v
podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí,
které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci, prokazatelně neodbornou
instalací a obsluhou. Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým
užíváním, u Zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého Zboží za
vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo Zboží při převzetí Kupujícím. Vada, která
vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením do provozu, je považována za vadu, pokud
tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a provedeny Prodávajícím nebo jinou
osobu na odpovědnost Prodávajícího. Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál, bývá jeho
obvyklá životnost při běžném užívání 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. Právo Kupujícího reklamovat
Zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet ke skutečnosti, že záruka se
nevztahuje na opotřebení Zboží nebo jeho dílů způsobené obvyklým užíváním a nelze ji tak zaměňovat s
životností. Na dárky, které Prodávající poskytuje Kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné placené
Zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona. V případě odstoupení od kupní
smlouvy je Kupující povinen Zboží, které je poskytované jako dárek vrátit v původním stavu Prodávajícímu. Na
žádost Kupujícího je Prodávající povinen poskytnout Kupujícímu písemné potvrzení o povinnostech z vadného
plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Záruční list musí obsahovat název nebo obchodní firmu,
IČO a sídlo Prodávajícího. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu
doklad o zakoupení Zboží obsahující údaje jako záruční list.
IV. Záruční doba
Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží, v době dvaceti
čtyř měsíců od převzetí Zboží. Projeví-li se vada Zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí Kupujícímspotřebitelem,
má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, pokud není prokázán opak. V případě koupě již
použitého Zboží činí doba pro uplatnění práv z vadného plnění 24 měsíců. Pro Kupujícího–podnikatele činí
záruční doba dvanáct měsíců. Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje
o dobu, po kterou bylo Zboží v opravě. V případě výměny Zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní
záruční doba. Má-li zakoupené Zboží uvést do provozu jiný podnikatel než Prodávající, začne záruční doba běžet
až ode dne uvedení Zboží do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od
převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Datum uvedení Zboží do provozu
je vyznačeno v dokladu o uvedení Zboží do provozu, který obdrží Kupující. Počátek záruční doby se tak odsouvá
pouze v případě, že jsou splněny všechny podmínky výše uvedené. Pokud není splněna kterákoliv z nich, počíná
záruční doba běžet ode dne převzetí věci.
V. Práva z vad Zboží
Nemá-li věc vlastnosti uvedené v článku Odpovědnost Prodávajícího, může Kupující–spotřebitel požadovat i
dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze
součásti Zboží, může Kupující-spotřebitel požadovat jen výměnu této součásti, není-li to možné, může odstoupit
od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného
odkladu, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a v takovém případě má Kupující–spotřebitel vždy právo
výhradně na bezplatné odstranění vady opravou věci. Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má
Kupující-spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady
po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující-spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Za
opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát
odstraňována a která se znovu vyskytne. Bylo-li Zboží v době před uplatněním reklamace opravováno nejméně
třikrát pro různé odstranitelné vady, má se za to, že trpí větším počtem vad. Pokud Kupující–spotřebitel od
smlouvy neodstoupí ani neuplatní právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na
opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že
mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že
Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy působilo značné obtíže
Kupujícímu – spotřebiteli. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Prodávající Kupujícího před
převzetím Zboží upozornil, že Zboží má vadu, nebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Kupující-spotřebitel je
oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech uvedených v NOZ a Zákoně. Odstoupení je vůči
Prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu předáno nebo doručeno prohlášení Kupujícího-spotřebitele o
odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky dle §2001 a násl. NOZ V případě
odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím
základě poskytly. V případě odstoupení od smlouvy je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu kompletní Zboží
včetně veškerého příslušenství. Pokud má vadu zboží, které bylo prodáno jako použité nebo bylo prodáno se
slevou zohledňující jeho nižší kvalitu v době prodeje, má Kupující–spotřebitel místo práva na výměnu Zboží
právo na přiměřenou slevu.
VI. Vyřízení reklamace
Kupujícímu–spotřebiteli musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a Kupující-spotřebitel nedohodnou na
delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s ust. §
605 NOZ. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu–spotřebiteli přiznávají stejná práva jako by se jednalo o
podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná vůči Kupujícímu–podnikateli. Kupující-spotřebitel se
může o výsledek reklamace sám zajímat na adrese provozovny, kde reklamaci uplatnil, nebo na její zákaznické
telefonní lince. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu, veškerou součinnost k ověření existence
reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení nebo demontáže výrobku). Kupující při uplatnění
reklamace je povinen předat Zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami
včetně všech součástí a příslušenství. Kupující je povinen předat Zboží do reklamačního řízení kompletní. Dále
doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, podrobný popis závady a úplné kontaktní údaje (adresa,
telefon, e-mail) - Reklamační list. V případě, že Kupující nedodá Zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná
ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až
dodáním chybějících částí. Při uplatnění reklamace obdrží Kupující písemné potvrzení - reklamační protokol,
který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního
protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního
protokolu. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký
způsob vyřízení reklamace je Kupujícím-spotřebitelem požadován. Pokud Kupující-spotřebitel výrobek do
reklamačního řízení zaslal přepravní službou, obdrží reklamační protokol e-mailem. Kupující-spotřebitel má
právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako
nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného Zboží. Kupující-spotřebitel o proplacení
těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro
uplatnění práv z vadného plnění.
VII. Odmítnutí přijetí do reklamace
Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí Zboží do reklamace, pokud je Zboží znečištěno nebo jsou znečištěny
jeho součásti. Prodávající je oprávněn odmítnou reklamaci Zboží také v případě, že Zboží není předáváno v
souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.
VIII. Vyzvednutí Zboží ze záruční opravy Po vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího buď
prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo Zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení
zasláno na adresu Kupujícího. Prodávající vydá, případně zašle, Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je
uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě
zdůvodnění zamítnutí reklamace. Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 26. května 2017.
Změny reklamačního řádu vyhrazeny.
Evidence tržeb
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen
zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané emailem či v papírové
podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.
Dárkové certifikáty
Dárkové certifikáty jsou ceninami vydávanými prodávajícím a uplatnitelnými pouze k nákupu u prodávajícího.
Kód na certifikátu slouží k technickému způsobu realizace ceniny. V případě nedokončení nákupu či odstoupení
od smlouvy ve 14denní lhůtě prodávající může vygenerovat kupujícímu náhradní kód. Případným
vygenerováním nového kódu nedochází ke změně ceniny. Okamžik tržby z pohledu zákona o evidenci tržeb v
případě platby dárkovým certifikátem nastává k okamžiku expedice zboží kupujícímu.
Ochrana osobních údajů
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o
ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy
souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném
splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo
přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou
plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku
představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je
nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve
formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků
na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku
v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí
kupující sám.
Závěrečná ustanovení
Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy
papirada@papirada.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu
kupujícího. V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti
mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního
řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více
informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit
alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách
https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského
oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad
oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává
ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve
znění pozdějších předpisů. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách
prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená
smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je
přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude
důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Tyto
obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy
kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně
ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně
dohodnuto jinak.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 21. března 2019
------------------------------------------
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vážíme si Vaší důvěry a chceme vás ubezpečit, že veškeré osobními údaje zpracováváme výlučně v souladu s
právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.
OBECNÉ INFORMACE
Sběr, zpracování a používání osobních údajů
Sběr Vašich osobních údajů provádíme zejména proto, abychom přijímali a vyřizovali Vaše podněty, požadavky
a objednávky, abychom Vám zasílali náš newsletter, pokud jste si jej vyžádali, případně zpracovali Vaše dotazy.
Podrobnější informace najdete níže.
Jaké osobní údaje zpracováváme
Zpracováváme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, adresu elektronické pošty a je-li
poskytováno pak také: číslo účtu, identifikační číslo a daňové identifikační číslo (dále společně vše jen jako
„osobní údaje“).
Newsletter/ Hromadný email/ Zasílání novinek
Pokud jste souhlasili se zasíláním našeho newsletteru, zasíláme ho nepravidelně na Vaši e-mailovou adresu.
Toto obchodní sdělení obsahuje informace o výrobcích, akcích, soutěžích, novinkách atd. Zasílání newsletteru
můžete kdykoliv odvolat, a to tak, že se z odebírání newsletteru odhlásíte.
Program Ověřeno zákazníky
Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno
zákazníky, kde je náš e-shop registrován. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu §7
odst. 3 zákona č.480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich
obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší
zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu
Heureka.cz; tomu pro tyto můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.
Soubory Cookies a jejich použití
Naše webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory
cookie, malé textové soubory, které se lokálně ukládají ve vyrovnávací paměti internetového prohlížeče
návštěvníka stránek. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google.
Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby se na pevném disku žádné cookies neukládaly, respektive, aby se již
uložené Cookies opět smazaly. Toto nastavení zjistíte z nápovědy svého prohlížeče.
Informace o zpracování osobních údajů za účelem vedení uživatelského účtu a pro účely realizace práv a
povinností z kupní smlouvy
ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ
Společnost KONMES s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s
Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále
provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této
společnosti.
1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost KONMES s.r.o., se sídlem Hlávkova 676/17, 360 17,
Karlovy Vary, identifikační číslo: 26379287, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni,
spisová značka C 16582 (dále jen „správce“).
1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Závodu Míru 49, 36017, Karlovy Vary,
adresa elektronické pošty papirada@papirada.cz, telefon 739 531 166. 1.3. Správce nejmenoval pověřence pro
ochranu osobních údajů.
2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
2.1.1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové
smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení“);
2.1.2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to
konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů.
3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení
zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a
dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po
dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu
stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na
dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby
související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních
údajů budou Heureka.cz, Česká pošta s.p., General Logistic System Czech Republic s.r.o, Zásilkovna s.r.o.
5.2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních
předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají
obecně závazné právní předpisy.
5.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní
organizaci.
6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům,
právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku
proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. O opravu nebo
zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů požádejte zasláním žádosti o zrušení souhlasu na adresu
papirada@papirada.cz
6.2. Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno
nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem
pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze
strany správce splnit.
Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních
sdělení
ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ
Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti KONMES s.r.o.., pro účely zasílání
obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento
Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace
o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.
1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
1.1. . Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost KONMES s.r.o., se sídlem Hlávkova 676/17, 360
17, Karlovy Vary, identifikační číslo: 26379287, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v
Plzni, spisová značka C 16582 (dále jen „správce“).
1.2. . Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Závodu Míru 49, 36017, Karlovy Vary,
adresa elektronické pošty papirada@papirada.cz, telefon 739 531 166.
1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6
odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení“).
3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových
aktivit správcem vůči Vaší osobě.
3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 7 let od udělení souhlasu, nejdéle však do
odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).
5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní
organizaci.
6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům,
právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku
proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
6.2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není
dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se
zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: pošlete žádost o zrušení souhlasu na
adresu papirada@papirada.cz.
6.3. Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení,
máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
6.4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním
požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.
6.5. Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu,
včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti
zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely
dále zpracovávány.