Znáte pojem arteterapie? Co to je a k čemu slouží?

Všichni lidé potřebují do určité míry odpočívat. A zatímco pro někoho je relaxací třeba saunování, jiného potěší malířské plátno a štětce. Věděli jste, že právě výtvarné umění může mít i léčebný charakter a může lidem opravdu pomoci s problémy? V takovém případě mluvíme o arteterapii! 

Představujeme vám arteterapii! 

Arteterapie pomáhá lidem. Ne vždy dokáže člověk všechny své pocity vyjádřit slovy. V takových případech mu pomůže papír a výtvarné potřeby. Kresbou člověk dokáže vyjádřit své prožitky a vnímání sebe i okolí, a tím postupně uzdravovat svou duši. 

Během arteterapie se lidé vyjadřují činností, malováním a tvořením, čímž zpracovávají negativní myšlenky, zmírňují nežádoucí potíže a dostávají se k prospěšné změně ve svém prožívání a chování. 

Pan doktor Müller ve Valentově publikaci Dramaterapie uvádí, že: “Arteterapie  je odborná, cílevědomá aplikace výtvarných prostředků za účelem pomoci lidem změnit jejich chování, myšlení, emoce či osobnostní strukturu společensky i individuálně přijatelným směrem.” 

Jak se liší arteterapie od obyčejného malování? 

I když má arteterapie a malování hodně společného, přesto najdeme rozdíly, které je od sebe odlišují. V arteterapii se klade důraz na metody tvorby a je důležitý léčebný charakter. Věděli jste, že arteterapie může pomoci např. i v léčbě vysokého krevního tlaku

V arteterapii je nejdůležitější proces tvoření, dále se ale pracuje i se samotným dílem. Arteterapeut dokáže na základě výsledného díla posoudit psychické rozpoložení klienta. Pomáhají mu v tom např. použité barvy, symboly, zvolené téma, ale také celkové působení obrazu nebo vedení linií. 

Kdo je arteterapeut?

Arteterapeutické sezení také nemůže vést jen tak někdo, jde o psychoterapeutickou metodu, a tak arteterapeut by měl být vždy člověk s příslušným vzděláním. Takový člověk ví, jak s lidmi pracovat, jak vést každou lekci a vnášet do ní potřebnou dynamiku. 

Každé sezení totiž zahrnuje určité úvodní techniky, které navozují relaxaci, pocit důvěry a bezpečí. Dále se přistupuje k hlavní činnosti, kdy se pracuje s různými technikami, např. zaměřené na jedno téma nebo na rozvoj osobnosti. 

Jaké techniky se v arteterapii užívají? 

Mezi metody výtvarné terapie patří: 

  • Volný výtvarný projev 
  • Tvoření na určité téma 
  • Výtvarný projev za doprovodu hudby
  • Skupinová výtvarná činnost 

Komu může arteterapie pomoci? 

Hodiny arteterapie mohou pomoci například: 

  • Lidem s problémy v komunikaci 
  • Osobám s mentálním postižením 
  • Dětem s problémy ve škole, ADHD, ADD, emocionálními problémy 
  • Osobám s psychickými obtížemi 
  • Osobám s Alzheimerovou chorobou 

Arteterapie pomáhá také s posilováním krátkodobé paměti, sebevědomí, motivace a empatie. 


Pokud i vy patříte mezi tvořivé duše, které rády šáhnou po pastelkách a zároveň vás trápí určité potíže, můžete se z nich zkusit vykreslit právě na arteterapeutickém sezení a nebo kreslit jen tak pro radost sami doma!

 

Alena Mrvíková