Reklamační formulář

Uplatnění reklamace (reklamační list)

Kupující:

Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

 

Prodávající:

KONMES s.r.o.
Hlávkova 676/17, 360 17, Karlovy Vary 

Adresa pro vrácení zboží: KONMES s.r.o., Závodu Míru 594/49, 360 17, Karlovy Vary - Stará Role

IČ: 26379287
DIČ: 26379287

Reklamované zboží:

Označení zboží:
Datum prodeje:
Číslo kupního dokladu:

Popis závady:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Obsah balení při předání:

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preferovaný způsob vyřízení reklamace 

  1. a) oprava
  2. b) výměna

V případě, že nebude možné zboží opravit nebo vyměnit, zaškrtněte prosím preferovaný způsob vyřízení reklamace:

  1. a) sleva
  2. b) odstoupení od smlouvy

 Vyřízení reklamace očekávám nejpozději ve lhůtě uvedené v Obchodních podmínkách, a to za podmínky, že tato lhůta je kratší nebo rovna zákonné lhůtě. V případě, že není lhůta pro vyřízení reklamace dle předchozí věty uvedena v Obchodních podmínkách, pak očekávám vyřízení reklamace nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil(a), co je obsahem reklamace spolu se zvoleným nárokem, a následně o vystavení potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně uvedení doby jejího trvání.

 

Datum uplatnění reklamace:

Podpis kupujícího: