Formulář pro odstoupení od smlouvy

Kupující:

Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Prodávající:

KONMES s.r.o.
Hlávkova 676/17
360 17 Karlovy Vary

Adresa pro vrácení zboží: KONMES s.r.o., Závodu Míru 594/49, 360 17, Karlovy Vary - Stará Role

IČ: 26379287
DIČ: 26379287

V …………………………… dne …………………… 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,

dne …………… jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.papirada.cz s vámi uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo zboží ………………………………………………… (identifikace zboží). Toto zboží jsem převzal/a dne …………………………………………….

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl/a jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Zboží vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ……………… korun a 85,- korun za poštovné ve prospěch mého bankovního účtu č. …………………………………, nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy

 

 S pozdravem

..............................................

(vlastnoruční podpis)

 

Přílohy:
Kopie kupního dokladu